Sản Phẩm - Dịch Vụ
Menu
Chống sét lan truyền Cirprotec
. Liên hệ 0935 657 552
Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn và tín hiệu.
 
Xuất xứ: Cirprotec - Tây Ban Nha
 

Mã thiết bị

Thông số kỹ thuật

CPS 315KA T 230 CD

Thiết bị cắt sét 3 pha, 20/380V,315kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét

CPS 560KA T 230 CD

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,560kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét

CSPD400KA

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,400kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét

4CS1-100/400

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,100kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét

3CS1-100/400

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,100kA/pha,không cắt trung tính

3CS1-40/230

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,40kA/pha,không cắt trung tính

4CS1-40/230

Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,40kA/pha, cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A

Cắt 2 cấp

4CS1-100/230+3CS1 40/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

3CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 140kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

7CS1-40/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

4CS1-40/230+3CS1-15/230 + 3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

3CS1-40/230+3CS1-15/230 + 3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 55kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, không cắt trung tính

1CS4P-100/400 + 3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/4pha, dòng tải 63A

Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A

Cắt 1 cấp

4CS1-100/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 200kA/pha, dòng tải 63A, cắt trung tính

3CS1-100/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/pha, dòng tải 63A, không cắt trung tính

4CS1-40/230+3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 80kA/pha, dòng tải 63A, cắt trung tính

3CS1-40/230 + 3L15/63

Tủ cắt lọc sét 3pha, 40kA/pha, dòng tải 63A, không cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A

Cắt 2 cấp

4CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

3CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 140kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, không cắt trung tính

7CS1-40/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

4CS1-40/230+ 3CS1-15/230 + 3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

3CS1-40/230+3 CS1-15/230 + 3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 55kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, không cắt trung tính

1CS4P-100/400 + 3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/4pha, dòng tải 32A

Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 32A

Cắt 1 cấp

4CS1-100/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 200kA/pha, dòng tải 32A, cắt trung tính

3CS1-100/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/pha, dòng tải 32A, không cắt trung tính

4CS1-40/230+3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 80kA/pha, dòng tải 32A, cắt trung tính

3CS1-40/230 + 3L15/32

Tủ cắt lọc sét 3pha, 40kA/pha, dòng tải 32A, không cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A

Cắt 2 cấp

2CS1-100/230+CS1-40/230+L15/63

Tủ cắt lọc sét 1pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

3CS1-40/230+L15/63

Tủ cắt lọc sét 1pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

2CS1-40/230 + CS1-15/230 + L15/63

Tủ cắt lọc sét 1pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A

Cắt 1 cấp

2CS1-100/230+L15/63

Tủ cắt lọc sét 1pha, 200kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

2CS1-40/230+L15/63

Tủ cắt lọc sét 1pha, 80kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 32A

Cắt 2 cấp

2CS1-100/230+CS1-40/230+L15/32

Tủ cắt lọc sét 1pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

3CS1-40/230+L15/32

Tủ cắt lọc sét 1pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

2CS1-40/230 + CS1-15/230 + L15/32

Tủ cắt lọc sét 1pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A

Cắt 1 cấp

2CS1-100/230+L15/32

Tủ cắt lọc sét 1pha, 200kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

2CS1-40/230+L15/32

Tủ cắt lọc sét 1pha, 80kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính

CS4P-100/400

Cắt sét 3pha, 230/380V, 100kA

PU65-230

Thiết bị cắt sét 1pha, dòng sét 65kA

CS2-40/230

Cắt sắt 1 pha, 230V, 40kA

CS1-100/400

Cắt sét 1pha, 230V, 100kA

CS1-40/230

Cắt sét 1pha, 230V, 40A

CS1-15/230

Cắt sét 1pha, 230V, 15A

MCH-ADSL

Chống sét line điện thoại

PLTM 2000

Thiết bị chống sét 1 line ADSL, điện thoại

L15/32

Lọc sét 1 pha 32A

L15/63

Lọc sét 1 pha 32A

PSG

Thiết bị đẳng thế nối đất

CDR 2000

Bộ đếm sét

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THÀNH TIẾN 

Add: 27/35 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Email: phucthanhtien.co@gmail.com

Hotline: 0935 657 552 - 0969 067 552 - 0943 086 555

Website: www.phucthanhtien.com - www.thietbichongsetdanang.com