Sản Phẩm - Dịch Vụ
Menu
Cắt lọc sét SYCOM
. Liên hệ 0935 657 552

A/ THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN

I. THIẾT BỊ LỌC SÉT DẠNG PHỔ BIẾN

1

SYC-240T2

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 1 pha dòng tải chịu được lên đến 200A, dòng sét 150kA/pha.

2

SYC-TC-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 3 dây dòng tải chịu được lên đến 800A, dòng sét tổng lên tới 150kA, dòng 50kA/pha.

3

SYC-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây dòng tải chịu được lên đến 800A, dòng sét tổng lên tới 300kA, dòng 100kA/pha.

4

SYC-480-3Y/SC

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây dòng tải chịu được lên đến 800A, dòng sét tổng lên tới 300kA, dòng 100kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh.

5

SYKX-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây dòng tải chịu được lên đến 1200A dòng sét tổng lên tới 600kA, dòng 200kA/pha.

6

SYKX-480-3Y/SC

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây dòng tải chịu được lên đến 1200A dòng sét tổng lên tới 600kA, dòng 200kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh.

7

SYCX-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lên đến 1600A, dòng sét tổng lên tới 900kA, dòng 300kA/pha.

8

SYCX-480-3Y/SC

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lên đến 1600A, dòng sét tổng lên tới 900kA/pha, dòng 300kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh.

9

SYKXL-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lên đến 2000A, dòng sét tổng lên tới 1200kA/pha, dòng 400kA/pha.

10

SYKXL-480-3Y/SC

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lên đến 2000A, dòng sét tổng lên tới 1200kA/pha, dòng 400kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh.

9

SYCXL-480-3Y

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lớn hơn 2000A,dòng sét tổng lên tới 1500kA, dòng 500kA/pha.

10

SYCXL-480-3Y/SC

Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây, dòng tải chịu được lớn hơn 2000A, dòng sét tổng lên tới 1500kA, dòng 500kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh.

II. THIẾT BỊ LỌC SÉT DẠNG ĐẶC BIỆT

1

SYC-240B

Arrester - 120/240 1 Phase 250kA Surge Current - Meter Base Unit

2

SYC-240AHW

Arrester - 120/240 1 Phase 300kA Surge Current

3

SYC-480LP

Arrester - 480 1 Phase 150kA Surge Current

4

SYC-TC-208-3Y

Arrester - 120/208 3 phase Wye 150kA Surge Current    

5

SYC-TC-240-3D

Arrester - 120/240 3 phase Delta 150kA Surge Current     

6

SYC-TC-480-3D

Arrester - 480 3 phase Delta 150kA Surge Current     

7

SYC-TC-600-3Y

Arrester - 347/600 3 phase Wye 150kA Surge Current               

8

SYC-TC-600-3D

Arrester - 600 3 phase Delta 150kA Surge Current               

9

SYC-WHPS

Whole House Protector Kit SYC-120/240TC, SYC-7TA1, SYC-7C

10

SYC-WHPW

Whole House Protector Kit SYC-120/240TC, 2 SYC-6FTC

11

SYC-240-1

100KA per phase 120/240 single phase

12

SYC-208-3Y

100KA per phase 120/208 3 phase wye

13

SYC-240-3D

100KA per phase 240 3 phase delta

14

SYC-480-3D

100KA per phase 480 3 phase delta

15

SYC-600-3Y

100KA per phase 347/600 3 phase wye

16

SYC-600-3D

100KA per phase 600 3 phase delta

17

SYKX-240-1

200KA per phase 120/240 single phase

18

SYKX-208-3Y

200KA per phase 120/208 3 phase wye

19

SYKX-240-3D

200KA per phase 240 3 phase delta

20

SYKX-480-3D

200KA per phase 480 3 phase delta

21

SYKX-600-3Y

200KA per phase 347/600 3 phase wye

22

SYKX-600-3D

200KA per phase 600 3 phase delta

23

SYCX-240-1

300KA per phase 120/240 single phase

24

SYCX-208-3Y

300KA per phase 120/208 3 phase wye

25

SYCX-240-3D

300KA per phase 240 3 phase delta

26

SYCX-480-3D

300KA per phase 480 3 phase delta

27

SYCX-600-3Y

300KA per phase 347/600 3 phase wye

28

SYCX-600-3D

300KA per phase 600 3 phase delta

29

SYKXL-240-1

400KA per phase 120/240 single phase

30

SYKXL-208-3Y

400KA per phase 120/208 3 phase wye

31

SYKXL-240-3D

400KA per phase 240 3 phase delta

32

SYKXL-480-3D

400KA per phase 480 3 phase delta

33

SYC-7SX-S

7 Outlet power strip, heavy duty

34

SYC-7TA1-S

7 Outlet power strip, 1pr RJ Mod

35

SYC-7C-S

7 Outlet power strip, Coax

36

SYC-8TAC2-S

8 Outlet power strip, RJ and Dual Coax

37

SYC-6FTC

6 Outlet wall block with telephone and coax prot.

38

SYC-120HW

120v Hard wire

39

SYC-S1

1 Outlet Surge Protector

40

SYC-1GTP

1 Outlet Surge Protector with Ground Terminating Point

41

SYC-685BB

685VA line interactive UPS with network support & shut down s/w

42

SYC-845BB

800VA line interactive UPS with network support & shut down s/w

43

SYC-1000BB

1000VA line interactive UPS with network support & shut down s/w

44

SYC-1245BB

1200VA line interactive UPS with network support & shut down s/w

B/ THIẾT BỊ CHỐNG SÉT BẢO VỆ CÁC ĐƯỜNG TÍN HIỆU

1

SYC -1P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 01 Line điện thoại.

2

SYC -2P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 02 Line điện thoại.

3

SYC -6P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 06 Line điện thoại.

4

SYC -8P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 08 Line điện thoại.

5

SYC -12P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 12 Line điện thoại.

6

SYC -16P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 16 Line điện thoại.

7

SYC -25P/130

Thiết bị chống sét bảo vệ 25 Line điện thoại.

8

SYC –RJ2

Thiết bị chống sét bảo vệ đường tín hiệu.

9

SYC –RJ4

Thiết bị chống sét bảo vệ đường tín hiệu.

10

SYC –MRJ1

Thiết bị chống sét bảo vệ đường tín hiệu.

11

SYC –MRJ-4C

Thiết bị chống sét bảo vệ đường tín hiệu.

 Punchdown/RJ/Telecom/Data Protection

1

SYC-3P-VVVB

Punchdown 3 Pair

2

SYC-4P-VVVB

Punchdown 4 Pair

3

SYC-10P-VVVB

Punchdown 10 Pair

4

SYC-RJ1-VVVB

RJ11 Modular 1 Pair

5

SYC-RJ3-VVVB

RJ11 Modular 3 Pair

 RJ/66 Block/Snap Ins/ Amphenol

1

SYC-MRJ1-VVVA

RH11 Mod in/out 1 pr. Sneak current protection

2

SYC-MRJ2-VVVA

RH11 Mod in/out 2 pr. Sneak current protection

3

SYC-MRJ3-VVVA

RH11 Mod in/out 3 pr. Sneak current protection

4

SYC-MRJ4-VVVA

RH11 Mod in/out 4 pr. Sneak current protection

5

SYC-RJ31X-130B

RJ11 Modular 4 Pair

6

SYC-RJ31XSB-130B

RJ11 Short Bar 4 Pair

7

SYC-MRJ31X-130A

RH31X Mod in/out 4 pr. Sneak current protection

8

SYC-MRJ31XSB-130A

RH31X Short Bar 4 pr. Sneak current protection

9

SYC-S-27B

27 Volt snap-in modular 1 pair

10

SYC-S-130A

130 Volt snap-in modular 1 pair, sneak current

11

SYC-S-27A

27 Volt snap-in modular 1 pair, sneak current

12

SYC-S-GB

Ground Bar

 Screw Terminal/DB/Coax/Data Protection

1

SYC-ST-130A

130V 1 pair, screw term.,stackable, sneak current

2

SYC-ST-27A

27V 1 pair, screw term.,stackable, sneak current

3

SYC-ST-27B

27V 1 pair, screw term.,stackable, sneak current

4

SYC-VF-1

Single video line coax with F connector

5

SYC-VB-1

Single video line coax with BNC connector

6

SYC-VF-H

High Frequency F Coax Protector


 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHÚC THÀNH TIẾN 

Add: 27/35 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Email: phucthanhtien.co@gmail.com

Hotline: 0935 657 552 - 0969 067 552 - 0943 086 555

Website: www.phucthanhtien.com - www.thietbichongsetdanang.com